Basis VCA of VOL VCA?

Wanneer u leiding geeft aan medewerkers op een locatie waar VCA verplicht is gesteld, dienst u in bezit te zijn van het VCA VOL certificaat. Dit geldt ook voor ZZP-ers. Voor alle andere medewerkers is het Basis VCA certificaat voldoende, dit wordt ook wel B VCA genoemd.
Basis VCA of Basisveiligheid VCA

Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. Wanneer u aan het werk gaat voor een aannemer is het Basis VCA diploma in veel gevallen verplicht om toegelaten te worden tot het (bouw)terrein.

Basis VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Schrijf u hier in voor de Basis VCA cursus.

VOL VCA

Bent u operationeel leidinggevende op een locatie waar VCA verplicht is? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

De VOL-VCA cursus bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, kennis van VCA-bedrijfscertificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox vergaderingen.

Ook als ZZP-er dient u meestal over een VOL VCA te beschikken.

Schrijf u hier in voor de VOL-VCA cursus

VIL-VCU

Bent u intercedent of leidinggevende bij een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie – uitleenkracht’.

Schrijf u hier in voor de VOL VCA cursus

VCA 1 EN VCA 2

Sinds 2004 is Basis VCA en VOL VCA ingevoerd.

Als u een VCA 1 certificaat wilt herhalen, kies dan voor Basis VCA. Als u een VCA 2 certificaat wilt vervangen kies dan voor VOL VCA. U kunt meteen de VOL VCA cursus volgen, u hoeft niet eerst Basis VCA te volgen.

Let op: als uw VCA 1 certificaat verloopt, dan verloopt ook automatisch uw VCA 2 certificaat. Volg dan meteen VOL VCA. Dit certificaat is dan 10 jaar geldig.

Schrijf u hier in voor de VCA Cursus