VCA Basis boek Arabisch

Met het VCA Basis boek Arabisch kunnen cursisten zich in de Arabische taal voorbereiden op het VCA examen.

De cursusstof wordt behandeld in 12 hoofdstukken. Na elk hoofdstuk kun de cursist een aantal oefenvragen maken om de kennis over het gelezen hoofdstuk te toetsen.

De onderstaande onderwerpen worden behandeld in het cursusboek:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties

Het boek wordt bij bestelling naar je opgestuurd.

Bestel het VCA Basis boek Arabisch