VCA VOL boek Engels

Met het Engelse cursusboek “Safety for Operational Supervisors VCA” kunt u zich in uw eigen temp voorbereiden op het VCA VOL examen. Dit cursusboek sluit aan bij de meest recente toets- en eindtermen zoals deze is opgesteld door het SSVV.

In het cursusboek wordt in 14 hoofdstukken alle benodigde cursusstof behandeld. De stof wordt ondersteund met afbeeldingen en aan het einde van elk hoofdstuk staan een aantal oefenvragen om de gelezen stof zelf te toetsen.

Het Engelse VCA VOL cursusboek behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Wetgeving
 2. Gevaren, risico’s en preventie
 3. Ongevallen: oorzaken en preventie
 4. Veiligheidsgedrag
 5. Taken, rechten, plichten en overleg
 6. Procedures, instructies en signalering
 7. Voorbereiding op noodsituaties
 8. Gevaarlijke stoffen
 9. Brand en explosie
 10. Arbeidsmiddelen
 11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 12. Elektriciteit
 13. Ergonomische werkplek
 14. Persoonlijke beschermingsmiddelen

* De inhoud van de hoofdstukken verschilt per type cursus. Bij B VCA wordt de lesstof belicht vanuit het perspectief van de werknemer, bij VOL VCA vanuit het perspectief van de leidinggevende.

Klik hier om meer te lezen over het VCA Basis boek Engels.

Bij bestelling wordt het boek naar u opgestuurd.

€45 excl BTW