VCA VOL boek Engels

Met het Engelse cursusboek “Safety for Operational Supervisors VCA” kan je je in eigen temp voorbereiden op het VCA VOL examen.

In het cursusboek wordt in 12 hoofdstukken alle benodigde cursusstof behandeld. De stof wordt ondersteund met afbeeldingen en aan het einde van elk hoofdstuk staan een aantal oefenvragen om de gelezen stof zelf te toetsen.

Het Engelse VCA VOL cursusboek behandelt de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties

* De inhoud van de hoofdstukken verschilt per type cursus. Bij B VCA wordt de lesstof belicht vanuit het perspectief van de werknemer, bij VOL VCA vanuit het perspectief van de leidinggevende.

Klik hier om meer te lezen over het VCA Basis boek Engels.

Bij bestelling wordt het boek naar je opgestuurd.

Bestel het VCA VOL boek