VCA Basis boek Engels

Voor de voorbereiding van u het VCA Basis examen kunt u gebruik maken van het Engelse cursusboek “Basic Safety VCA”.

Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken waarin op een begrijpelijke manier met ondersteuning van afbeeldingen de stof wordt uitgelegd.

Het boek behandelt de volgende hoofdstukken:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties

* De inhoud van de hoofdstukken verschilt per type cursus. Bij B VCA wordt de lesstof belicht vanuit het perspectief van de werknemer, bij VOL VCA vanuit het perspectief van de leidinggevende.

Klik hier om meer te lezen over het VCA VOL boek Engels.

Als je het Engelse basisveiligheidsboek VCA bestelt, wordt deze naar je opgestuurd.

Bestel het VCA Basis boek Engels