Nieuwe VCA cursusboeken

Vanaf 1 september 2017 zijn de nieuwe toets- en eindtermen van toepassing voor alle VCA examens. Om cursisten optimaal te kunnen voorbereiden op hun VCA examen zijn er nieuwe Nederlandse cursusboeken ontwikkeld die gebaseerd zijn op de nieuwe VCA eind- en toetstermen. Voor zowel de VCA Basis als VOL VCA is er een nieuwe Nederlands cursusboek.

Met de nieuwe toets- en eindtermen van de VCA examens wordt niet alleen de inhoudelijke kennis van de cursisten getoetst, maar ook de toepassing van de kennis in de praktijk. Dit betekent dat de examens naast kennisvragen ook bestaan uit toepassingsgerichte vragen. Deze vragen toetsen of cursisten de kennis kunnen toepassen in werksituaties.

Heeft u vragen over de nieuwe cursusboeken of de nieuwe VCA eind- en toetstermen? Neem dan contact met ons op via info@vcacursus.nl of 070-2045102